Bendradarbiavimas ir socialiniai partneriai

Nuolat bendradarbiaujame su Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių pedagogais, ugdytiniais, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyriumi, dalyvaujame bendruose renginiuose, parodose.

Bendradarbiaujame su rajono švietimo įstaigomis, Raseinių pedagogine psichologine tarnyba, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriumi, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriumi, Raseinių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Bendradarbiaujame su Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklu, kurio tikslas  yra užtikrinti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimą ir įgyvendinimą.

Lopšelio-darželio “Liepaitė” pedagogai yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėlai” nariai. Bendradarbiavio tikslas yra  auginti ir ugdyti atviros visuomenės piliečius, skleidžainčius sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimoje, ikimokyklinių įstaigų veikloje.

Pedagogai bendradarbiauja su respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Bendras tikslas sujungia  kūno kultūros pedagogus ir pedagogus, kuriuos aktyvus judėjimas skatina pamėgti  sveiką gyvenimo būdą ir rūpintis ugdytinių sveikata  nuo ankstyvojo amžiaus.