Lopšelio-darželio pagrindinė  veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio švietimo rūšys:

– ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

– priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

– švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos nešvietimo veiklos rūšys:

– kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

– nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20