Dalyvavimas respublikiniame kūrybiniame-meniniame projekte „Žaidimų laukas“

 

Prisimindami vasarą ir besidžiaugdami rudenio spalvomis, jo dovanomis ir gėrybėmis, dalyvavome respublikiniame projekte „Žaidimų laukas“. Šį projektą inicijavo Kelmės lopšelio-darželio

„Kūlverstukas“ specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė G.Gajauskienė ir pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė.

Projekto tikslas – skatinti vaikų saviraišką ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, pasitelkiant žaidybinius kūrybos elementus lauko erdvėje.

Mūsų darželyje į projekto veiklą įsijungė „Voriukų, „Boružėlių“, „Gandriukų grupių vaikučiai ir pedagogai: auklėtojos Giedrė Barčienė ir Rasa Kačiušienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Sigita Trekšelienė ir Albina Kunigonienė ir logopedė, spec.pedagogė Gina Juškienė.

Organizavome žaismingą-kūrybišką vaikų užimtumą lauke. Vaikai patyrė kūrimo džiaugsmą, atskleisdami kiekvienas savo individualius kūrybinius gebėjimus.