„Gandriukų“ edukacija į paštą

 

„Gandriukų“ vaikučiai ir jų mokytojos sukūrė ir pastatė spektakliuką apie žiogelį. Premjera turėtų įvykti lapkričio pabaigoje. O kaip gražiau ir įsimintiniau pakviesti į spektakliuką tėvelius? Ugdytiniai nutarė – kvietimus reikia pasiųsti paštu! Ar vaikai žino kas yra laiškas? Vaikams tai nauja patirtis: kiekvienas savo laišką – kvietimą įdėjo į voką, užklijavo pašto ženklą, užrašė adresą ir visi iškeliavo į Raseinių paštą. Dauguma vaikų pašte lankėsi pirmą kartą. Vaikai džiaugėsi ir kiek nerimavo į pašto dėžutę mesdami savo laišką. Pašto viršininkas Zigmas Gaidauskas nuoširdžiai vaikučius priėmė, aprodė pašto patalpas, papasakojo apie laiško kelią. Vaikai patys galėjo ant savo parašyto laiško uždėti antspaudą.  Pašto viršininkas paaiškino, kad po kelių dienų tėveliai gaus laiškus ir papasakojo kaip jis „keliaus“.

O kaip vaikučiai nustebo, kai jau kitą dieną, namuose, pašto dėžutėje, rado savo rašytą laiškutį, o jame  – tėveliams kvietimą į spektakliuką.

„Gandriukų“ mokytoja Rasa Kačiušienė