INFORMACIJA DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

Dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos didelės rizikos sąlytį turėjusiems asmenims

 

Nuo 2020 m. spalio 28 dienos Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, siekiant suvaldyti užkrečiamosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Raseinių rajone ir Kauno apskrityje, bendradarbiauja su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (NVSC) ir vykdo atvejų epidemiologinius tyrimus (apklausia asmenis, aiškinasi užsikrėtimo aplinkybes, sąlytį turėjusius asmenis bei kitą epidemiologiškai svarbią informaciją). Pastaruoju metu visuomenės sveikatos specialistai sulaukia daug papildomų klausimų ne tik dėl prievolės izoliuotis ar izoliacijos trukmės, bet ir dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo procesų.

  1. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą NVSC pažymą.

Tuomet, kai asmeniui, kuriam paskirta izoliacija, reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, NVSC sprendimą dėl privalomos izoliacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigai turi pateikti per 2 darbo dienas nuo kreipimosi (telefonu, raštu ar pažymėjus internetinėje registracijos formoje) dienos ar dienos, kai asmuo nustatomas, kaip turėjęs sąlytį. Primename, kad iki šio sprendimo pateikimo atliekama ilga, o kartais ir komplikuota veiksmų seka. NVSC gavęs informaciją apie asmenį, kuriam patvirtinta COVID-19 liga organizuoja ir atlieka epidemiologinį atvejo tyrimą, kurio metu išaiškinami didelę riziką turėję asmenys. Didelei rizikai priskirti asmenys gauna SMS žinutę, kurioje būtina užpildyti nurodytą anketą ir joje pažymėti, kad Jums reikalingas nedarbingumo pažymėjimas. Tik tuomet, jau susistemintą informaciją apie nedarbingumo pažymėjimo poreikį turinčius asmenis gavęs priskirtas NSVC padalinys ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išduoda pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją ir elektroniniais ryšiais pateikia ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

Norime atkreipti dėmesį, kad pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kuomet asmenims nedarbingumo pažymėjimas nebuvo išduodamas todėl, kad gavę SMS pranešimą, joje nurodytos anketos neužpildė ir tokiu būdu prašymo nedarbingumo pažymėjimo išdavimui nepateikė. Primename ir prašome gavus SMS pranešimą apie Jums (Jūsų sūnui / dukrai) paskirtą izoliaciją žinutės neištrinti, atsakingai užpildyti pateiktą anketą ir prireikus, būtinai pažymėti apie nedarbingumo poreikį. To nepadarius, pažyma išduodama nebus. Dėl tam tikrų priežasčių SMS žinute gautos anketos užpildyti negalite? Skambinkite NVSC konsultacijų telefonu 8 5 264 9676.

Žinote, kad turėjote didelės rizikos sąlytį, tačiau SMS žinutės iš NVSC negaunate? Pildykite sąlytį turėjusių asmenų anketą https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu arba kreipkitės bendruoju NVSC konsultacijų telefonu 8 5 264 9676.

  1. Nedarbingumo pažymėjimas šeimos nariui išduodamas be NVSC pažymos.

Primename, kad nuo 2020 m. spalio 31 d. sąlytį savo šeimoje turėjusiam asmeniui išduodant nedarbingumą NVSC pažymos nebereikia, bet tik tuomet, jei šeimos narys, su kuriuo asmuo turėjo sąlytį, gyvena kartu ir  gydosi pas tą patį šeimos gydytoją.

 

  1. 31. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

31.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išduotoje ir pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją, užpildytoje pagal Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352  „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės), 5 priede pateiktą formą (toliau – Pažyma), nurodytam asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus nurodytu tvarkos aprašo 31.2 punkte, dienos;

31.2. asmenims, kurie turėjo sąlytį su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos to paties gydytojo, – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.

 

 

Citata iš Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Žiniasklaida nuolat primena, kad dėl pajėgumų trūkumo visoje Lietuvoje gali vėluoti ne tik testų rezultatai, bet ir atvejų epidemiologiniai tyrimai bei sąlytį turėjusių asmenų informavimo procesai. Pastebime, kad informacija apie artimą kontaktą turėjusius asmenis tarp įstaigų „suvaikšto“ taip pat ne visuomet laiku, todėl suinteresuotų asmenų prašome supratimo ir kantrybės. „Sodra“ gyventojus informuoja, kad nevertėtų nerimauti, jei dėl tam tikrų priežasčių gydymo įstaiga kreipimosi dieną negali išduoti nedarbingumo pažymėjimo. Jis gali būti išduotas atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kreipimosi į šeimos gydytoją. NVSC Kauno departamento Raseinių skyriaus vedėja Jovita Endrikė ramina, kad iki šiol tokių atvejų, kad žmogui, kuriam privalu izoliuotis, būtų įrašytos pravaikštos, nebuvo. Dažniausiai susiduriame su techninėmis sistemos klaidomis, kurios NVSC Pirminio informavimo grupės pagalba yra sėkmingai spręndžiamos.

Prašome atsakingai vertinti susidariusią situaciją ir vykdyti visus visuomenės sveikatos specialistų prašymus ir rekomendacijas. Turite klausimų? Kviečiame skambinti bendruoju NVSC konsultacijų telefonu +37052649676.

 

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija