Kakė Makė ir Nykštukas klausosi eilėraštukų

Stebuklinga ir individuali vaiko saviraiškos plotmė yra sakytinė kalba. Labai giliai kiekviename iš mūsų glūdi ypatingo kalbos vertingumo nuojauta, kurią reikia pažadinti ir ugdyti. Tik užgimęs vaikas panyra į begalinį kalbos okeaną. Jį apsupa garsų pasaulis, kurį reikia mokytis suprasti, pajusti, išgyventi. Vaiko savivoką ir pasaulėjautą padeda formuoti raiškusis skaitymas, kalbos  grožio pajautimas.

Š. m. kovo 20 d. rytą,  mažieji ugdytiniai kartu su savo auklėtojomis sugužėjo į lopšelio – darželio muzikos salę, kurioje vyko ikimokyklinio  ugdymo vaikų meninio skaitymo konkursas „Kakė Makė ir Nykštukas klausosi eilėraštukų“. Kiek jaudulio, o kartu ir džiaugsmo tvyrojo ore.

Į stebuklingą eilėraščių šalį vaikučius vedė konkurso vedančiosios – Kakė Makė ir Nykštukas  (pedagogės Rasa Kačiušienė ir Erika Vaitkienė). Jos aiškinosi, kada ateina  pavasaris, sugrįžta paukščiai ir, aišku, kada vyksta meninio skaitymo konkursas. Po  pasveikinimo bei padrąsinimo buvo pristatyta vertinimo komisija. Į konkursą susirinko šventiškai pasipuošusių ir gerai  nusiteikusių 14 vaikų. Komisija turėjo netrumpai pasitarti, kad išrinktų iš viso deklamavusių vaikų būrio pačius šauniausius. Kol komisija tarėsi ir rinko konkurso laureatus, vaikai smagiai leido laiką Kakės Makės ir Nykštuko draugijoje: žaidė žaidimus, šoko ratelius, bendravo tarpusavyje.

Konkurso laureatais tapo: Jonas Grigas (3 m.) iš „Bitučių „ grupės (auklėtoja Irena Dambrauskienė), Ema Kirpšaitė (4m.) iš „Žiogelių“ grupės (auklėtoja Erika Vaitkienė),  Dobilas Juška (5m.) „Nykštukų“ grupės (auklėtoja Violeta Paulauskienė),  Ema Jančauskaitė (5m.) „Drugelių“ grupės (auklėtoja Šviesuolė Maziliauskienė) ir Liepa Čikotaitė (5m.) „Nykštukų“ grupės (auklėtoja Regina Čiumielienė).  Laureatams buvo įteikti  diplomai, o visiems vaikams padėkos, knygutės, kalendoriukai ir Kakės Makės košė.

Dėkojame už aktyvumą visiems dalyviams bei juos rengusiems pedagogams.

Auklėtoja metodininkė Rasa Kačiušienė