Klimato kaitos savaitė „STEAM dirbtuvės“

 

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ atsiliepė į Aplinkos ministerijos kvietimą spalio 18-24 dienomis dalyvauti Klimato kaitos savaitėje, kuria siekiama atkreipti dėmesį į aktualiausius klimato kaitos klausimus. Lopšelyje-darželyje organizavome „STEAM dirbtuves“. Kiekvieną dieną buvo organizuojamos veiklos, kurios labiau tinkamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, tai:

Stiklo tyrinėjimo stotelė – atskleidė stiklo naudą ir žalą kaip prisidėti prie gamtai palankios problemos sprendimo; Rūšiavimo stotelėje ugdytiniai skatinami rinkti šiukšles ir jas rūšiuoti taip  prisidedant  prie gamtos išsaugojimo, antrines žaliavas prikelti  naujam gyvenimui pasigaminant įvairių žaislų;

Kompostavimo stotelėje ugdytiniai sužinojo apie žaliąsias atliekas, kad jų nevalia maišyti su kitomis atliekomis, kokia kompostavimo nauda gamtai ir žmogui;

Stotelėje Nepaprasta vandens galia, ugdytiniai išsiaiškino vandens poveikį  žmogui ir gamtai, tyrinėjo vandenį ir jo teikiamus malonumus, atrado būdų, kaip taupyti vandenį.

Tikime, kad pasėtas nors ir mažas grūdelis vaiko mąstyme, vaizdiniuose apie švarią gamtą ir jos resursų tausojimą, prisidės prie klimato kaitos gerėjimo.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Kasparavičienė

Antrinių žaliavų stotelė

Apie stiklą

Stotelė Vandens galia

Kompostavimo stotelė