Pasaulinė Dauno sindromo diena

Pasaulinė Dauno sindromo diena minima kasmet kovo 21 d., kurią 2011 m. gruodžio 19 d. paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Trečio mėnesio 21-a diena pasirinkta neatsitiktinai – šie skaičiai siejami su 21-osios chromosomos defektais (trisomija), kurie ir sukelia Dauno sindromą. Pasaulinė Dauno sindromo diena skirta visame pasaulyje didinti visuomenės supratimą apie Dauno sindromą, skatinti asmenų, turinčių Dauno sindromą, teisių, socialinės įtraukties ir gerovės palaikymą, žmonių toleranciją, dalijimąsi gerosiomis patirtimis bei paraginti kiekvieną iš mūsų išdrįsti pabūti kitokiais.

Dauno sindromas nėra liga, tai dėl įgimto 21 chromosomos defekto pasireiškiantis genetinis sutrikimas. Anglų gydytojas John Langdon Down 1866 m. pirmą kartą aprašė grupę atsilikusių vaikų, kurie visi buvo panašios išvaizdos („panašūs į mongolus“) ir tuo skyrėsi nuo kitų protinį atsilikimą turinčių vaikų. Chromosominė Dauno sindromo priežastis išaiškinta tik 1959 m., kai mokslininkai Jerome Lejeune ir Patricia Jacobs nustatė, kad tokie asmenys turi tris 21-ąsias chromosomas vietoj reikalingų dviejų. Papildoma chromosoma nulemia Dauno sindromą turinčių žmonių fizinius, sveikatos, raidos, charakterio ypatumus.

Šių metų Pasaulinės Dauno sindromo dienos tema – „Nei vienas nebus paliktas“. Pasaulio visuomenėse vyraujančios neigiamos nuostatos bei diskriminacija dar labiau didina tiek Dauno sindromą turinčių žmonių, tiek visos neįgaliųjų bendruomenės atskirtį. Vis dar trūksta visuomenės supratimo apie neįgaliųjų kasdieninio gyvenimo iššūkius, apie jų galimybes gyventi visavertį ir prasmingą gyvenimą. XXI amžiaus mokslo pasiekimai leidžia asmenims, turintiems Dauno sindromą, sėkmingai integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką, socialines bei kultūrines veiklas.

Minint Pasaulinę Dauno sindromo dieną ir išreiškiant palaikymą bei toleranciją Dauno sindromą turintiems žmonėms, visame pasaulyje mūvimos skirtingos vienos poros kojinės, simbolizuojančios kitoniškumą. Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija kviečia prisidėti prie akcijos, vykstančios socialiniame tinkle Facebook‘e https://www.facebook.com/dsasociacija/. Ši akcija – parama jautriai visuomenės ląstelei, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia.

Akcijos organizatoriai prašo kovo 21 d. mūvėti skirtingas kojines ir kviečia paskatinti tai daryti kitus. Siūloma bent dieną pakvailioti, nebijoti pabūti kitokiais ir padėti skleisti šią žinią naudojant #nenurašyk palaikyk!

Prie akcijos prisidedame ir mes Raseinių lopšelio – darželio ,,Liepaitė“ ,,Drugelių“ grupės vaikučiai, jų auklėtojos Diana Kriskuvienė, Šviesuolė Maziliauskienė ir aš kūno kultūros pedagogė, Diana Pečiulienė.

 

Kūno kultūros pedagogė   Diana Pečiulienė