Lietuva, tu graži – džiaugiasi vaikai maži

 

 

Laisvė. Ką šis žodis reiškia mūsų mažiesiems?  Ar supranta mūsų vaikai, ką reiškia būti laisviems? Kokios jų pareigos ir teisės laisvoje šalyje? Ar jie žino, kad žmonės dėl to kovojo ir žuvo? Nelengva paaiškinti istorines datas vaikams, nes jie neturi mums, suaugusiesiems, būdingo laiko tėkmės suvokimo. Lietuvos gimtadienis – diena, kai per įvairias veiklas galime vaikams paaiškinti, kas yra Tėvynės meilė, atsidavimas savo šaliai, patriotizmas. Norėdami, kad vaikas „užsikrėstų” patriotiškumu, turime nepraleisti svarbių valstybės švenčių ir jas nuoširdžiai paminėti. Į visus šiuos klausimus atsakymų ieškojo mokytojai ir jų ugdytiniai diskutuodami, vartydami knygeles, klausydamiesi dainelių, statydami nuostabias pilis ir miestus.

Vasario penkioliktosios dienos rytas lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ buvo ypatingas. Ruošėmės atšvęsti Vasario 16-ąją, Lietuvos  nepriklausomybės dieną. Grupėse vaikai puošėsi tautiniais rūbeliais ir skubėjo į salę šokiais, dainomis, eilėmis atšvęsti Lietuvos nepriklausomybės gimtadienį. Švęsdami vaikai suvokė Lietuvos laisvę, didžiavosi, kad yra lietuviai ir gyvena Lietuvoje.

 

 

Paruošė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Kasparavičienė