Profesinės patirties sklaida lopšelyje-darželyje „Liepaitė“

Bendradarbiavimas – svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sunkiose situacijose, išmokti lyderystės ir iniciatyvumo įgyvendinant įvairias idėjas. Gegužės 27 d. sulaukėme svečių iš Kauno r. Giraitės lopšelio-darželio.  Šio kolektyvo vizito tikslas  susipažinti  su mūsų įstaiga, vidaus ir lauko erdvėmis, pasidalinti gerosiomis darbo patirtimis. Susitikimo metu viešnios pasidalijo savo patirtimis, skaitė pranešimus: “Ko gi skaudą man širdelę arba darželio psichologo kabinete”, “Logopedo ir bendruomenės dialogas”, “Interaktyvių kubų iMO LEARN panaudojimo galimybės ugdymo procese” bei „Motyvaciją skatinančios priemonės logopediniuose užsiėmimuose“. Mokytojai  domėjosi edukacinėmis erdvėmis – relaksacijos kambariu, sporto sale, jų panaudojimu ugdymo procese, apžiūrėjo mūsų grupes. Vizitas  pasibaigė prie kavos  puodelio, kur netrūko gerų žodžių, atsiliepimų apie turtingą ugdymo(si) aplinką,  teigiamų emocijų apie matytas veiklas ir patirtus įspūdžius.