Renginys “Vabalėliai renkasi savo namelius – vabalų namelių pristatymas ir erdvės atidarymas”

Draugystė su vabaliukais ir vabzdžiais

 

Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyko renginys, skirtas padėti saugoti biologinę įvairovę, išmokti gyventi sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta, sukurti tokias erdves, kuriose vaikai jaustųsi saugiai pažindami gamtos dėsnius, formuoti atsakingą požiūrį į aplinkosaugines vertybes.

Aplinka – esminis veiksnys, darantis poveikį vaikui. Sodo lopinėlyje sukūrėme mažą vabalų, vabzdžių  bendruomenę ir nedidelę šeimą, kurioje visi rūpinasi vieni kitais. Įrengėme vabzdžių namelius ir viešbutį įvairiai mini faunai. Tokioje aplinkoje augantis vaikas ras kaip išreikšti kūrybinį potencialą, užaugs jausdamas pripažinimą ir atsakomybę kurti tokią pat visuomenę, rūpintis kitais. Susipažinę su mini fauna vaikai įgis patirties kaip elgtis gamtoje, kad nepažeistų gamtos harmonijos, susipažins ir pažins tuos vabalus, vabzdžius, kurie yra naudingi sodui, o kurie kenkia augmenijai.  Vabalų nameliai leis iš arčiau susipažinti, tyrinėti smulkiąją fauną, pažinti vabzdžių elgseną, gyvenimo sąlygas. Svarbu sudaryti galimybes pažinti vabalų ir vabzdžių gyvenimo būdą, tuomet vaikai  elgsis atsakingai, draugiškai mini gyvūnijos atžvilgiu. Ugdytiniai taps gyvosios gamtos puoselėtojais ir saugotojais, ir laikysis buvimo gamtoje taisyklių, jaus atsakomybę ne tik už save, bet ir už gyvastį žemėje.

Renginio metu ugdytiniai daina pasveikino gyvąją gamtą, žaidė, šoko, deklamavo eilėraščius, minė mįsles apie įvairius vabalus ir vabzdžius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Kasparavičienė