RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJOS „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „IŠŠŪKIAI, ATRADIMAI IR PATIRTYS, VEDANT VAIKUS SOCIALINĖS – EMOCINĖS SVEIKATOS STIPRINIMO TAKELIU“ RASEINIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „LIEPAITĖ“

 

 Balandžio 28 dieną, Raseinių lopšelyje – darželyje „Liepaitė“ įvyko Respublikinė  ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ praktinė konferencija „Iššūkiai, atradimai ir patirtys, vedant vaikus socialinės – emocinės sveikatos stiprinimo takeliu“.

Konferenciją organizavo Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ ir Respublikinė ikimokyklinio įstaigų darbuotojų asociacija “Sveikatos želmenėliai”. Konferencijos partneriai – Raseinių švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių visuomenės sveikatos biuras.

Pagrindinis organizuojamos konferencijos tikslas buvo – pasidalinti žiniomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės – emocinės sveikatos puoselėjimo ir ugdymo patirtį.

Konferencijos dalyviai atvykę į Raseinių lopšelio – darželio „Liepaitė“ įstaigą lankėsi grupėse, susipažino su stendiniais pranešimais eksponuojamais galerijoje. Stendiniuose pranešimuose buvo pateiktos  inovatyvios socialinės – emocinės vaikų sveikatos stiprinimo galimybės, metodai, renginių, veiklų, projektų įgyvendinimo skaida.

Pranešimus pristatę svečiai iš Šiaulių, Vilniaus, Raseinių rajono, dalijosi vertingąja patirtimi apie ugdytinių dalyvavimą kasdieninėse veiklose, jų potyrius, patiriamas emocijas ir iššūkius.

Kaip yra svarbu išmokyti vaikus – atpažinti savo patiriamus jausmus, emocijas bei gebėti jas išreikšti žodžiais emocijoms apibūdinti, bei kartu naudoti juos kasdienybėje. Kai kurie vaikai vengia reikšti savo jausmus, nes galvoja, jog jie yra neigiami arba gėdingi. Būtina vaikams leisti suprasti, jog visi kylantys jausmai yra normalūs ir sveiki, tiesiog svarbu mokėti su jais susitvarkyti ir užmegzti gerą santykį su pačiu savimi. Net ir pykčio emocija gali būti naudinga, jei vaikai geba su ja susidoroti. Tinkamai mokomi mažyliai ima suprasti, jog pyktis kyla dėl tam tikrų priežasčių, kurias įvardijus galima priimti puikų problemos sprendimą.  Vienas iš metodų yra „Kimochi“  ir „Zipio draugai“ programos, orientuotos į socialinių įgūdžių puoselėjimą bei emocinio intelekto lavinimą. Jų pagalba vaikai ima geriau pažinti save ir kitus, įgauna savireguliacijos bei savirefleksijos gebėjimus, savarankiškai priima atsakingus sprendimus.

Išklausius pranešimus, konferencijos dalyviai buvo pakviesti į praktines veiklas, kurių metu dalinosi gerąją patirtimi apie  vaikų socialinės – emocinės sveikatos puoselėjimo  ir ugdymo svarbą ikimokykliniame amžiuje.

Refleksijos metu konferencijos dalyviai išsakė savo mintis, kad reikia peržiūrėti ir apmąstyti savo emocijų šaltinius, priežastis ir panaudoti tai savęs tobulinimui. Relaksuodami įsigiliname į savo jausmų esmę, suprantame iš kur jie atsiranda ir tokiu būdu išmokstame  juos efektyviai kontroliuoti.

Svarbu suprasti ne tik savas, bet ir kito asmens emocijas – būti empatišku. Svarbus atviras ir nuoširdus bendravimas.

 

Žmonės pamirš, ką tu sakei,

Žmonės pamirš, ką tu darei,

Bet žmonės nepamirš,

Kaip tu juos privertei jaustis. (Halia Silins)

 

Konferencijos organizavimo darbo grupės narė

Fizinio ugdymo mokytoja Diana Pečiulienė