Skelbiama atranka Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Darbo pobūdis: įgyvendinti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. 

Veiklos sritys ir mokytojo funkcijos

 1. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: 

1.1. Planuoti grupės ugdomąją veiklą; 

1.2. Kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si)procese. 2. Dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas; 

 1. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą apie vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus); 
 2. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 
 3. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 

 1. Turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr): 
 2. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas; 
 3. Priešmokyklinio arba ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

Darbo krūvis0,70 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Privalumai :

 1. Darbo švietimo įstaigoje patirtis;
 2. Bendravimo įgūdžiai su priešmokyklinio/ikimokyklinio amžiaus vaikais; 
 3. Projektinės veiklos patirtis; 

4.Kūrybiškumas, komunikabilumas, aktyvumas, darbštumas, iniciatyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą. 

Pretendentas turi pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Buvusių darboviečių rekomendacijos, patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdaspokalbis

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu Šatrijos g.2, Raseiniai arba elektroniniu paštu: rastine@ldliepaite.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2023 m. rugpjūčio 24 d. Skelbiama lopšelio-darželio „Liepaitė“ internetinėje svetainėje bei Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 7 d.

Tel. Nr. pasiteiravimui: 8 (428) 52 738

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.