SOCIALINIO GERUMO AKCIJA ,, JŪS NE VIENI‘‘

 Raseinių lopšelio – darželio ,,Liepaitė“ bendruomenė jungėsi prie socialinės gerumo akcijos ,,JŪS NE VIENI“. Akcijos tikslas – ugdyti pagarbą gimtajam kraštui, parodyti vienybę ir atskleisti vaikų kūrybingumą pristatant Lietuvą.

Kūrybinių darbų pagrindiniai simboliai yra Trispalvė ir Širdelė. Trispalvė – simbolizuoja mūsų visų vienybę ir pilietiškumą. Širdelė – simbolizuoja mūsų neabejingumą šalia esantiems, kad jie ne vieni. Trys širdelės – geltona, žalia, raudona…

Visose darželio grupėse, vaikučiai su auklėtojomis karpė, lankstė, dekoravo širdeles. Jomis papuošė grupės langus.

Gera prisidėti ir dalyvauti tokiose socialinio gerumo akcijose! Skatinti vaikų saviraišką, įspūdžius apie Lietuvą reikšti meninėmis priemonėmis, žodžiais, mintimis. Siekti, kad vaikai pajaustų Lietuvos tradicijų svarbą ugdyme.

Pedagogė Diana Pečiulienė