SOLIDARUMO BĖGIMAS – 2021

 

 

Solidarumo bėgimas – tai jau 8 –ąjį gimtadienį švenčianti organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ socialinė iniciatyva. Šiais metais prie šio bėgimo jungėsi ir Raseinių lopšelio – darželio ,,Liepaitė“ bendruomenė, ugdytiniai ir jų tėveliai. Rugsėjo 20 dienos rytmetį, skambant nuotaikingai muzikai  rinkomės į stadioną. Kūno kultūros pedagogė Diana vaikučius kvietė rikiuotis į iškilmingą eiseną ir skelbė Solidarumo bėgimo pradžią.

Šio bėgimo misija – pasaulį padaryti geresnį, skatinant solidarumą ir renkant paramą tiems, kam jos labiausiai reikia.

Raseinių lopšelio –darželio ,,Liepaitė“ bendruomenėje nuolatos diegiamos solidarumo bei empatijos vertybės ir raginama susimąstyti apie vaiko teises Lietuvoje bei visame pasaulyje.

Solidarumo bėgime dalyvaujantys vaikučiai ieškojo rėmėjų – jais tapo mamytės ir tėveliai, seneliai, vyresni broliukai ir sesutės, kurie sutiko paaukoti pasirinktą sumą už kiekvieną vaikučio nubėgtą simbolinį Solidarumo kilometrą. Bėgimo metu mokytojos fiksavo mažųjų bėgikų nubėgtus simbolinius kilometrus. Pasibaigus bėgimui įrašė kilometrų skaičių į kiekvieno  bėgiko kortelę

Nors ir mažos širdelės – bet siekiai ir tikslai didūs! Susibūrę bendrai sportinei veiklai, vedini kilnių tikslų, vaikučiai stengėsi nubėgti kuo daugiau solidarumo kilometrų ir padėti kitiems vaikams. Ši graži bendrystė skatina mūsų solidarumą, plečia pasaulėžiūrą ir ugdo toleranciją kitų vaikų atžvilgiu.

Renginio pabaigoje visi buvo apdovanoti renginio organizatorių paruoštais diplomais.

Nuoširdžiai DĖKOJAME visų grupių vaikučiams, jų tėveliams, mokytojoms, darželio bendruomenei dalyvavusiems Solidarumo bėgime  – 2021 ir auka prisidėjusiems prie šios gražios ir prasmingos akcijos.

 

Kūno kultūros pedagogė Diana Pečiulienė