STEAM projektas ,,Smėlio stebuklai‘‘

Prasidėjus birželiui lopšelio-darželio „Liepaitė“ „Obuoliukų“ ir „Ežiukų“ grupės ugdytiniai su mokytojomis Laisvida Audariene, Nijole Sorakiene ir Rasa Ežerskiene vykdė STEAM projektą ,,Smėlio stebuklai‘‘. …..

Projekto tikslas – taikant STEAM ugdymo metodus, tobulinti vaikų gamtamokslinį pažinimą, skatinti tyrinėti smėlį, kuriant ir eksperimentuojant grupėse bei lauke.

…..Projektas vyko dviem etapais.  Pirmojo etapo metu mokytojos ugdytinius supažindino su smėliu, jo sandara, panaudojimu. Vaikai žiūrėjo tematinę vaizdo medžiagą, vartė ir skaitė knygeles, tyrinėjo smėlį. Antrojo etapo metu ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo STEAM veiklose: kūrė, eksperimentavo, darė elementarius apibendrinimus.

…..““„Obuoliukų“ ir „Ežiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo STEAM veiklose: ,,Smėlio pilys ir pyragai“, ,,Stebuklingi piešiniai“ ir ,,Kas slepiasi smėlyje?“. Vaikai tyrinėjo šlapią ir sausą smėlį, aptarė jo savybes, stebėjo, kaip vanduo susigeria į smėlį, maišė smėlio košę, bandė statyti šlapio smėlio pilį. Naudodami įvairias formeles, plastiko pakuotes, dėžutes vaikai ,,kepė“ pyragus, juos puošė gamtine medžiaga.  Mažieji archeologai  tyrinėjo birų ir sausą smėlį, naudodami teptukus bandė surasti paslėptas savo vardo pirmąsias raideles.

…..““„Obuoliukų“ ir “„Ežiukų“ grupių ugdytiniai savarankiškai eksperimentavo su smėliu. Vaikai dalyvavo  STEAM veiklose: ,,Kur dingsta vanduo?“, ,,Kas sunkesnis?‘‘, ,,Antspaudai ant smėlio‘‘ ir ,,Smėlio paslaptys‘‘. Atlikdami bandymus su sausu ir šlapiu smėliu, vaikai pastebėjo, kad šlapias smėlis limpa, o sausas – ne. Pylė į kibirėlius sausą ir šlapią smėlį, lygino jų svorį. Stebėjo, kaip sauso smėlio kibirėlyje pradingsta vanduo. Su nuostaba ir džiaugsmu kūrė ,,Smėlio paslaptis‘‘, dėžutes su gėlėmis slėpė po smėlio sluoksniu.

…..Dalyvaudami projekte mažieji mokslininkai ir kūrėjai susipažino su smėlio sandara ir panaudojimo galimybėmis, ugdėsi kūrybiškumą, išradingumą ir saviraišką.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laisvida Audarienė