Teatro dienos paminėjimas

Kūrybiškumo ugdymas per vaidybą

Vaikų kūrybiškumas ikimokykliniame amžiuje labiausiai atsiskleidžia meninės veiklos metu, nes kiekvienas vaikas, nepaisant jo meninių gebėjimų ar patirties, savo raiškos poreikį išreiškia spalvomis, linijomis, muzikos garsais, judesiais ar vaidyba.  Kurdami kūrybiškumui palankią aplinką pedagogai siekia, kad ji būtų turtinga, nuotaikinga, tenkinanti vaikų interesus, emociškai saugi.

Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagogų komanda  organizavo šventę „Senojo lagamino paslaptys“ – Teatro dienos paminėjimą. Į šventę sukvietė rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pedagogus. Šventėje dalyvavo Raseinių r. Ilgižių mokykla – daugiafunkcis centras, Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla, Raseinių r. Viduklės darželis, Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“. Pagrindinis šios šventės tikslas – skatinti vaikų pasitikėjimą savimi, kurti, ieškoti, atrasti, pasidžiaugti vieni kitų gebėjimais, puoselėti vaikų ir pedagogų bendradarbiavimą meninėje srityje.

Kiekviena komanda  šventėje parodė teatralizuotus pasirodymus, pasirinkę vieną iš  teatro žanrų: pirštininių lėlių vaidyba, pasakų inscenizacija, vaidyba su daiktais. Vaikai vaidindami perteikė personažo emociją, mintis, charakterio bruožus, veiksmus vaizdavo mimikos, žodžio, balso intonacijomis. Šventės labirintais  vedžiojo fėjos, kurios ieškojo sename lagamine spalvotų paslapčių, o tos paslaptys atskleidė teatralizuotus pasirodymus. Surasti ir atskleisti paslaptis padėjo  visas būrys pagalbininkų – pieštukų-peštukų, bitutės, žiogas, fėja, kurie nuoširdžiai tikėjo, kad visos spalvos yra gražios ir reikalingos.

Šventės pabaigoje PU pedagogė Albina Kunigonienė pasidalijo  gerąja darbo patirtimi „Teatrinės veiklos įtraukimas į ugdymo procesą“.

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Roma Kasparavičienė