Viktorina ,,Sveikata – geriausia dovana“

 

 

Vasario 22 d. Raseinių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ švietimo pagalbos vaikui specialistai: logopedė Rūta Paulauskienė, logopedė, specialioji pedagogė Gina Juškienė, psichologė Viktorija Linertienė, visuomenės sveikatos specialistė Laima Galinaitienė,  socialinė pedagogė Karolina Zakutauskienė inicijavo ir  organizavo viktoriną ,,Sveikata – geriausia dovana”. Joje dalyvavo Raseinių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” ,,Drugelių”, ,,Gandriukų” ir  Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ,,Smalsučių”, ,,Bitučių“ priešmokyklinio amžiaus grupių komandos. Pagal numatytus renginio nuostatus į komandų sudėtis buvo įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.

Viktorinos metu ugdytiniai išbandė, praplėtė žinias įvairiose sveikatos stiprinimo veiklose. Užduotys lavino ugdytinių kritinį mąstymą, savarankiškumą, susikaupimą, tobulino bendradarbiavimo, darbo komandoje kompetencijas. Klausydami ir atlikdami užduotis vaikai buvo susikaupę, susimąstę, atidūs, susidomėję, noriai vienas su kitu bendradarbiavo.

Renginio pabaigoje vaikams išdalintos padėkos dovanos, padėkos raštai pedagogams. Apibendrinant viktoriną, vaikai patirtus įspūdžius, išreiškė piešiniais. Tarp daugybės besidžiaugiančių vaikų piešinėlių vienos mergaitės emocija buvo su liūdnu veiduku. Paklausus, ji atsakė ,,liūdna, kad baigiasi“. Po to vaikai mėgavosi šviežių vaisių iešmeliais, dalinosi patirtais įspūdžiais.

Norime padėkoti Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ,,Smalsučių”, ,,Bitučių“ priešmokyklinio amžiaus grupių komandoms ir socialinei pedagogei Vytautei Garbaliauskaitei už dalyvavimą viktorinoje ,,Sveikata – geriausia dovana“, už dovanotas pratybų knygeles ,,Emocijos ir jausmai“ – .Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

 

Raseinių lopšelio-darželio socialinė pedagogė Karolina Zakutauskienė