RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

STRATEGINIS 2024-2026 M. PLANAS

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

STRATEGINIS 2021-2023 M. PLANAS

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO

RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ” TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

2020-2024 METŲ SVEIKOS IR SAUGIOS GYVENSENOS  UGDYMO PROGRAMA

„AUK SVEIKAS, VAIKELI”

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”

VIDAUS  TVARKOS TAISYKLĖS

 parsisiųsti MS Word formatu

 

 RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 

MAITINIMO  VALGIARAŠTIS

parsisiųsti Adobe PDF formatu