RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS, ORGANIZUOJANČIOS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU, SKYRIMO

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”   IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ” TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” STRATEGINIS 2021-2023 M. PLANAS

 

2020-2024 METŲ SVEIKOS IR SAUGIOS GYVENSENOS  UGDYMO PROGRAMA „AUK SVEIKAS, VAIKELI”

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” VIDAUS  TVARKOS TAISYKLĖS

 parsisiųsti MS Word formatu

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”  MAITINIMO  VALGIARAŠTIS

parsisiųsti Adobe PDF formatu