RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2018 METŲ   VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2018 METŲ DIREKTORIAUS  VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ” TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” STRATEGINIS 2018-2020 M. PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2017 METŲ DIREKTORIAUS  VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” VIDAUS  TVARKOS TAISYKLĖS

 parsisiųsti MS Word formatu

 

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2015-2019 METŲ SVEIKOS IR SAUGIOS GYVENSENOS  UGDYMO PROGRAMA „AUK SVEIKAS, VAIKELI”

 parsisiųsti MS Word formatu

 

 RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”   IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti MS Word formatu

 

 RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ”  MAITINIMO  VALGIARAŠTIS

parsisiųsti Adobe PDF formatu