Mokestis už vaiko išlaikymą Lopšelyje-darželyje  skaičiuojamas vadovaujantis  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d sprendimu Nr. TS-49 “Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr.TS-234 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30d. sprendimo Nr.TS-234 priedas “Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymoprogramas, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas”.