Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje  skaičiuojamas vadovaujantis: Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d sprendimu Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo