Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d sprendimas Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Raseinių rajo savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr.TS-144 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo