Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje  skaičiuojamas vadovaujantis:  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d sprendimu Nr. TS-377 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.TS-377 priedas “Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašasugdymoprogramas, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas”

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d sprendimu Nr. TS-270 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.TS-377 “Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo”pakeitimo