Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros bei paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d.gali pateikti VMI prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Kokia nauda įstaigai ir Jums?

  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Tai darydami Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gautumėte išsamią informaciją apie lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, patalynės įsigijimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Iki gegužės 1 d. galite kreiptis į VMI teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio-darželio “Liepaitė” sąskaitą. Jei Jums pajamų mokestį išskaičiuoja darbovietė, galite svo darbdaviui (direktoriui) įteikti prašymą užklijuotame voke, pasirašydami ant užklijamo linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo. Vokas turi būti perduotas VMI.