Lopšelyje-darželyje veikiančios tarybos:

  1. Lopšelio-darželio taryba.
  2. Pedagogų taryba.
  3. Pedagogų metodinės grupės, metodinė taryba.

_____________________

 

Lopšelyje-darželyje veikiančios komisijos:

  1. Mokytojų atestacijos komisija.
  2. Vaiko gerovės komisija.
  3. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją nurašymo ir likvidavimo komisija.
  4. Supaprastintų viešųjų pirkimų komisija.
  5. Inventorizacijos komisija.
  6. Atsargų, trumpalaikio turto bei maisto produktų nurašymo komisija.

___________________