ĮSTAIGOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

 

  • aukštos kvalifikacijos, atviri naujovėms, inovacijoms, ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo sričių žinovai.

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Išsilavinimas Pareigos
1 Audarienė Laisvida Aukštasis Auklėtoja
2 Brazienė Ingrida Aukštesnysis Auklėtoja
3 Butkuvienė Ineta Aukštasis Auklėtoja
4 Čiumielienė Regina Aukštesnysis Auklėtoja
5 Dambrauskienė Irena Aukštesnysis Auklėtoja
6 Naujokaitienė Vaida Aukštasis Auklėtoja
7 Norkienė Renata Aukštasis Kūno kultūros pedagogė
8 Dumskienė Regina Aukštesnysis Auklėtoja
9 Gurskienė Rita Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
10 Paulauskienė Rūta Aukštasis Logopedė
11 Juškienė Gina Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
12 Kačiušienė Rasa Aukštasis Auklėtoja
13 Kasparavičienė Laima Aukštesnysis Auklėtoja
14 Kringelienė Ina Aukštasis Auklėtoja
15 Kripienė Jolanta Aukštasis Auklėtoja
16 Kriskuvienė Diana Aukštasis Auklėtoja
17 Kunigonienė Albina Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
18 Lukošiūtė Ilona Aukštasis Muzikos pedagogė
19 Maziliauskienė Šviesuolė Aukštesnysis Auklėtoja
20 Mockuvienė Sonata Aukštasis Auklėtoja
21 Narbutienė Simona Aukštasis Auklėtoja
22 Paulauskienė Violeta Aukštasis Auklėtoja
23 Petravičienė Asta Aukštasis Auklėtoja
24 Pupštienė Daiva Aukštasis Auklėtoja
25 Sorakienė Nijolė Aukštasis Auklėtoja
26 Trekšelienė Sigita Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
27 Vaitkienė Erika Aukštasis Auklėtoja
28 Zakutauskienė Karolina Aukštasis Socialinė pedagogė