ĮSTAIGOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

 

  • aukštos kvalifikacijos, atviri naujovėms, inovacijoms, ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo sričių žinovai.

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Išsilavinimas Pareigos
1 Audarienė Laisvida Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Brazienė Ingrida Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Butkuvienė Ineta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Čiumielienė Regina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Dambrauskienė Irena Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Dumskienė Regina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Gurskienė Rita Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Juškienė Gina Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis Logopedė, specialioji pedagogė
9 Kačiušienė Rasa Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Janenkienė Milda /mokosi/ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Kringelienė Ina Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12 Kripienė Jolanta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Kriskuvienė Diana Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Gudaitienė Neringa /mokosi/ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Baltrušaitienė Vaida Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja
16 Maziliauskienė Šviesuolė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Mockuvienė Sonata Aukštasis Ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18 Pečiulienė Diana Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja
19 Paulauskienė Violeta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Paulauskienė Rūta Aukštasis Logopedė
21 Petravičienė Asta Aukštasis Ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo mokytoja
22 Pupštienė Daiva Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
23 Sorakienė Nijolė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24 Trekšelienė Sigita Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25 Vaitkienė Erika Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26 Zakutauskienė Karolina Aukštasis Socialinė pedagogė
27 Barčienė Giedrė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
28 Ežerskienė Rasa Auštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29 Urniežienė Milda Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja