ĮSTAIGOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

  • aukštos kvalifikacijos, atviri naujovėms, inovacijoms, ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo sričių žinovai.

 

Eil.Nr. Pavardė, vardas Išsilavinimas Pareigos
1 Audarienė Laisvida Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
2 Brazienė Ingrida Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3 Butkuvienė Ineta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
4 Čiumielienė Regina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
5 Dambrauskienė Irena Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
6 Drąsutienė Romena Aukštasis Kūno kultūros pedagogė
7 Dumskienė Regina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8 Gurskienė Rita Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
9 Paulauskienė Rūta Aukštasis Logopedė
10 Juškienė Gina Aukštasis, magistro kv. l. Logopedė, spec. pedagogė
11 Kačiušienė Rasa Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
12 Kasparavičienė Laima Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
13 Kringelienė Ina Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14 Kripienė Jolanta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15 Kriskuvienė Diana Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16 Kunigonienė Albina Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
17 Barčienė Giedrė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18 Lukošiutė Ilona Aukštasis Muzikos pedagogė
19 Maziliauskienė Šviesuolė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
20 Mockuvienė Sonata Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
21 Barkauskienė Simona Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
22 Paulauskienė Violeta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
23 Petravičienė Asta Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
24 Pupštienė Daiva Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
25 Sorakienė Nijolė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
26 Trekšelienė Sigita Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
27 Vaitkienė Erika Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
28 Zakutauskienė Karolina Aukštasis Socialinė pedagogė