Lopšelio-darželio misija – užtikrinti vaikų visavertį ugdymą, rengti vaikus gyvenimui, atsižvelgiant į globalinius, socialinius, edukacinius švietimo pokyčius, ugdyti ekologinį dorovingumą, užtikrinti bendruomenės integraciją į įstaigos veiklą, kaitą, stiprinant vaikų saugumą ir sveikatą.

Įstaigos kodas −  190082959

Steigėjas − Raseinių rajono savivaldybė

Teisinė forma − Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Tipas − lopšelis-darželis

Darbo režimas − dieninė

Mokomoji kalba − lietuvių

Pagrindinė veiklos rūšis − ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Adresas − Šatrijos g. 2,  60180 Raseiniai

Telefonas − (8 428) 52 738

El. p. rastine@ldliepaite.lt

www.ldliepaite.lt

DARBO LAIKAS

Lopšelis-darželis „Liepaitė“ dirba nuo 7.00 iki 17.30 val., 5 dienas per savaitę.