Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Švietimo veiklos rūšys:

Pagrindinės veiklos rūšys:

Ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

Priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

Kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

Kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.