„Gandriukai“  1 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Rasa Kačiušienė

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja Diana Kriskuvienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Rima Bytautienė

„Drugeliai“ 2 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Šviesuolė Maziliauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Diana Kriskuvienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Saulė Juodelienė

„Žirniukai“ 3 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Dumskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Kasparavičienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja   Jolanta Kleinauskienė

„Obuoliukai“ 4 ikimokyklinio ugdymo  grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laisvida Audarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Mockuvienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva Petrauskienė

„Ežiukai“ 5 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Sorakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Ežerskienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Zita Lebeckienė

„Bitutės“ 6 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ingrida Brazienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Dambrauskienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Danguolė Petraitienė

„Voriukai“  7 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Sigita Trekšelienė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Rasa Ežerskienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Skaidra Eimutaitienė

„Smalsučiai“ 8 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Pupštienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Kripienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Vilija Selavienė

„Saulytės“  9 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Butkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Asta Petravičienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Vida Lipnickienė

„Žiogeliai“ 10 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Vaitkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Kripienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Algima Strimilienė

„Kodėlčiukai“  11 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Gurskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Paulauskienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Gražina Snarskienė

„Nykštukai“  12 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Čiumielienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Paulauskienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja   Daiva Vaitkienė

„Pelėdžiukai“  13 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Kringelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Asta Petravičienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja   Rūta Sabaliauskienė

„Boružėlės“  14  ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Barčienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Sonata Mockuvienė

Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Zita Sutkuvienė