„Voriukai“ 1 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Trekšelienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Giedrė Barčienė

Auklėtojo padėjėja Regina Jocienė

„Boružėlės“ 2 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Albina Kunigonienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Giedrė Barčienė

Auklėtojo padėjėja  Zita Sutkuvienė

„Pelėdžiukai“  3 priešmokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Ina Kringelienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Asta Petravičienė

Auklėtojo padėjėja  Rūta Sabaliauskienė

„Žirniukai“ 4 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Laima Kasparavičienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Regina Dumskienė

Auklėtojo padėjėja  Jolanta Kleinauskienė

„Gandriukai“  5 ikimokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rasa Kačiušienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Diana Kriskuvienė

Auklėtojo padėjėja  Rima Bytautienė

„Ežiukai“  6 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Nijolė Sorakienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Regina Dumskienė

Auklėtojo padėjėja  Zita Lebeckienė

„Bitutės“  7 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Ingrida Brazienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Irena Dambrauskienė

Auklėtojo padėjėja  Danguolė Petraitienė

„Obuoliukai“  8 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Laisvida Audarienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Sonata Mockuvienė

Auklėtojo padėjėja  Daiva Petrauskienė

„Smalsučiai“  9 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Daiva Pupštienė

Auklėtojo padėjėja  Nijolė Mažeikienė

„Žiogeliai“  10 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  Erika Vaitkienė

Ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji auklėtoja Jolanta Kripienė

Auklėtojo padėjėja  Regina Jankauskienė

„Saulytės“ 11 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Ineta Butkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Asta Petravičienė

Auklėtojo padėjėja Vida Lipnickienė

„Nykštukai“ 12 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Regina Čiumielienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Violeta Paulauskienė

Auklėtojo padėjėja Daiva Vaitkienė

„Kodėlčiukai“ 13 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja metodininkė Rita Gurskienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Violeta Paulauskienė

Auklėtojo padėjėja Gražina Snarskienė

„Drugeliai“ 14 ikimokyklinio ugdymo  grupė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Šviesuolė Maziliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Diana Kriskuvienė

Auklėtojo padėjėja  Laimutė Pareigienė