„Smalsučiai“ 1 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Pupštienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Barčienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Nijolė Mažeikienė

„Žiogeliai“ 2 priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Erika Vaitkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Barčienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Regina Jankauskienė

„Kodėlčiukai“  3 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Gurskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Paulauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Gražina Snarskienė

„Žirniukai“ 4 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Kasparavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Dumskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Jolanta Kleinauskienė

„Saulytės“  5 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Butkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Asta Petravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Rūta Sabaliauskienė

„Nykštukai“  6 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Čiumielienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Paulauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Daiva Vaitkienė

„Pelėdžiukai“  7 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Kringelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Asta Petravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Rūta Sabaliauskienė

„Boružėlės“  8 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Albina Kunigonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Kripienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Zita Sutkuvienė

„Voriukai“  9 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Sigita Trekšelienė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Jolanta Kripienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Rasa Ežerskienė

„Gandriukai“  10 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Rasa Kačiušienė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Diana Kriskuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Rima Bytautienė

„Drugeliai“ 11 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Šviesuolė Maziliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Diana Kriskuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Laimutė Pareigienė

„Ežiukai“ 12 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Sorakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Dumskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Zita Lebeckienė

„Bitutės“ 13 ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ingrida Brazienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Dambrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Danguolė Petraitienė

„Obuoliukai“ 14 ikimokyklinio ugdymo  grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laisvida Audarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Mockuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva Petrauskienė