Lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vaikai ugdomi pagal šias programas:

·         Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi , ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis , stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas. Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai.

 

·         Darželio parengta ir įgyvendinama Lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa. Programos prioritetinė kryptis – sveikos gyvensenos ugdymas. Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų t.y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios.

 

·         Įgyvendinama įstaigos sveikatingumo ugdymo programa „Auk sveikas, vaikeli“, kurios pagrindinis tikslas – siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje, taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje.

 

·         Dalyvaujame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa“.

 

Įstaiga dalyvauja programoje „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“. L/d nuo 2001 m. yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai narys“.