2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

 

2020 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Finansinės būklės ataskaita

(parsisiųsti Adobe PDF formatu)

 

Veiklos rezultatų ataskaita

(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 

(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

 

 

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

(parsisiųsti .ZIP formatu)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(parsisiųsti Adobe PDF formatu)

 

2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (pBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )arsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2018 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2017 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2017 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2017 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2016 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Finansinių ataskaitų rinkinys (1 dalis)(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinių ataskaitų rinkinys (2 dalis) (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu ) 

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2016 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų  aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2016 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2016 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2016 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  ATASKAITOS

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

 

2015 M.GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Finansinės būklės ataskaita ( parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenisparsisiųsti Adobe PDF formatu)

Pinigų srautų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas 2015 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti Adobe PDF formatu)