2022 metai 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 027

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 026

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 025

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 024

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 023

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 022

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 021 (1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 021

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 014

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 015

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 017

Biudžeto išlaidų sąnatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr.018

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr.019

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdyno 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 3

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

AIŠK RAŠTAS_PRIE_2022_III ketv._BALANSO Liepaitė (1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 006

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 005

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 004

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 003

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 002

MOKĖTINU sumu ataskaita-Liepaitė I k. (1)

Biudžeto vykdymas I k. (1)

AIŠK RAŠTAS_PRIE_2022_I ketv._BALANSO Liepaitė

Finansinės būklės ataskaita I k.

2021 metai

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-19 Nr.4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 Nr.017

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 Nr.016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 Nr.015

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 Nr.014

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 Nr.vdf-2021 4 ketv.

Pajamų įmokų ataskaita už 2021 metus 2021-12-31 Nr.4 Metinė

2021 m. III ketvirčio  tarpinių finansinių ataslkaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-30

2021 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 2021-09-30 

Finansinės būklės ataskaita 2021-10-22 Nr.3

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-08-30 Nr.3

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-10-22 Nr.3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 013

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 012

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr.011

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr.010

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr.009

2021 metai II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2021 metai I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2020 metai

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2020 metai III ketvirtis

Finansinėsklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2020 metai II ketvirtis

Finansinėsklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2020 metai I ketvirtis

Finansinėsklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitosa(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS(parsisiųsti .ZIP formatu)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS(parsisiųsti Adobe PDF formatu)

2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (pBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )arsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2018 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2017 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2017 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2017 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2016 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų rinkinys (1 dalis)(parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinių ataskaitų rinkinys (2 dalis) (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu ) 

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2016 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų  aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2016 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2016 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  ATASKAITOS

 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Finansinės būklės ataskaita  (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2016 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  ATASKAITOS

 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

Aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu )

2015 M.GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Finansinės būklės ataskaita ( parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenisparsisiųsti Adobe PDF formatu)

Pinigų srautų ataskaita (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas 2015 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti Adobe PDF formatu)