Vaikai į Lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. TS-254  „Dėl vaikų priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vaikų priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Į ankstyvojo amžiaus ugdymo grupę priimami vaikai nuo 1 iki 3 metų.

Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 3 iki 5 metų.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas priimamas:

  • kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
  • kai tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir jam reikalinga nuolatinė specialistų pagalba.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas priimamas vieneriems metams.

Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (įtėvių, globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka, bet ne anksčiau nei jam sueis 5 metai.

Tėvai (įtėviai, globėjai), norintys vesti vaiką į lopšelį-darželį , direktoriui pateikia prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją.