Direktorė:

Aušra Jankauskienė

Asmeninė informacija:

Gyv. adresas: Sugintų g. 2, Nemakščiai, Raseinių r.;

Tel. (+370) 611 36297

El. paštas: jausra71@gmail.com

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1989 – 1992 Kauno kolegija – maisto pramonės technologija;

2004 – 2007 Šiaulių Universitetas – socialinė pedagogika;

2008 – suteikta vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija;

2014 – suteikta trečia vadybos kvalifikacinė kategorija;

Bendravimo gebėjimai:

* Gebėjimas dirbti komandoje, sukuriant puikų mikroklimatą, sveiką emocinę atmosferą;

* Gebėjimas bendrauti su įstaigos bendruomenės nariais, siekiant bendrų tikslų.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai:

  • Organizuotumas, komandų ir darbo grupių sutelkimas;
  • Patirtis rengiant įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • Gebėjimas planuoti įstaigos veiklą, vadovavimas;
  • Žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių valdymo kompetencija;
  • Išorinių bei vidinių edukacinių aplinkų kūrimo praktiniai įgūdžiai.

 


 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui:

Roma Kasparavičienė

Asmeninė informacija:

Gyv. adresas: Alyvų g. 2, Raseiniai

Tel. (+370) 682 39595

El. paštas kasproma@yahoo.com

 Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1982 – 1985 Klaipėdos A.  Venslovo pedagoginė mokykla–  pedagogika; ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija;

1987 – 1991  Šiaulių pedagoginis institutas Klaipėdos fakultetas – pedagogika ir psichologija; ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikacija;

2005 – suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija;

2017 – suteikta trečia vadybos kvalifikacinė kategorija;

Bendravimo gebėjimai:

Gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje organizuojant ugdymo procesą, organizuoti pedagoginio personalo darbą, rasti bendrus sprendimus įvairiose veiklos srityse.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai: 

Organizuotumas įgyvendinant darželio priešmokyklinių ir ikimokyklinių  programas;

Organizuoti metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;

Gebėjimas tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus;

Organizuoti ir vadovauti darbo grupėms – pagalbos vaikui teikimo organizavimas, programų ir projektų rengimas.