Rajoninis ikimokyklinukų meninio skaitymo konkursas

 

 

             2024 m. balandžio 9 d. Raseinių lopšelyje – darželyje „Liepaitė“ vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninio skaitymo konkursas „Gražioj šaly aš gyvenu ir lietuviškai kalbu“. Konkursą organizavo Raseinių švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių lopšelis – darželis „Liepaitė“.

           Kiekvieną pavasarį tradiciškai šis konkursas suburia ikimokyklinio amžiaus mažuosius skaitovus, mėgstančius poeziją, žodžių žaismą ir ritmą.

            Į stebuklingą eilėraščių šalelę vaikučius vedė konkurso organizatorės – pedagogės Rasa ir Rita. Skaitovus vertino Raseinių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jurga Urbonavičienė, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė ir Raseinių specialiosios mokyklos direktorė Sandra Maslauskienė.

           Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 15 rajono jaunųjų skaitovų.

             Konkurso nugalėtojais tapo:

  1. Penkiametė Atėnė Piepaliūtė. Ji deklamavo Z.Gaižauskaitės eilėraštuką „Žiogas pievoj vasarojo“. Mokytoja Laima Vaičienė, Raseinių lopšelis – darželis “Saulutė”.
  2. Trimetis Haroldas Rauba. Eilėraštukas „Gimtinė“. Mokytoja Nijolė Sorakienė iš Raseinių lopšelio – darželio „Liepaitė“.
  3. Keturmetis Dovydas Gudžiūnas ir jo eilėraštukas „V.Giedros „Mano Rainis“. Mokytoja Irena Dambrauskienė.
  4. Penkiametė Saulė Norkutė su Z. Gaižauskaitės eilėraštuku „Grybų košė“. Mokytoja Alytė Ramanauskienė iš Raseinių lopšelio – darželio „Saulutė“.
  5. Penkiametis Laurynas Pocius padeklamavo K.Ivinskio eilėraštuką „Ežiai“. Mokytoja Jolita Piatkienė iš Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos.

             Visi ugdytiniai buvo apdovanoti padėkomis ir knygelėmis, o laimėtojai Švietimo pagalbos tarnybos  diplomais ir dovanėlėmis.

 

        Organizatorių vardu ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Kačiušienė