Skelbiama atranka Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Darbo pobūdis: įgyvendinti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą.  Veiklos sritys ir mokytojo funkcijos:  Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:  1.1. Planuoti grupės ugdomąją veiklą;  1.2. Kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si)procese. 2. Dalyvauti rengiant individualias vaikų …

Skelbiama atranka Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Gebėti dirbti su el. dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti, organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams panaudojant šokį, muziką ar kt. meno rūšis; Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus …

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo lapkričio 9 d. vykdys įprastą savo veiklą

Nuo lapkričio 9 d. (pirmadienio) Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė”  vykdys įprastą savo veiklą – vaikų ugdymas vyks kontaktiniu būdu. Esant įtemptai situacijai rajone bus privalu užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas …

Nuotolinis ugdymas

Nuo kovo 30 d. Raseinių lopšelyje-darželyje “Liepaitė” pradedamas nuotolinis ugdymas. Pedagogai ruošia vaikučiams užduotis ir įvairias veiklas, kurios bus lengvai prieinamos ir įgyvendinamos namų sąlygomis, atitinkančiomis vaikų amžių.  Žinoma, be tėvelių pagalbos neišsiversime, kadangi norėsime sužinoti kaip jums sekasi įdomiai …

Dėmesio!

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   LIETUVOS RESPUBLIKOS …