Skelbiama atranka Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  • Gebėti dirbti su el. dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti, organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams panaudojant šokį, muziką ar kt. meno rūšis;
  • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;
  • Gebėti dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais;
  • Rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

Darbo krūvis0,25 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Privalumai: Šokių mokytojo darbo patirtis.

Pretendentas turi pateikti:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą (CV).
  • Buvusių darboviečių rekomendacijos, patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdaspokalbis

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu Šatrijos g.2, Raseiniai, arba elektroniniu paštu: rastine@ldliepaite.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2023 m. rugpjūčio 24 d. Skelbiama lopšelio-darželio „Liepaitė“ internetinėje svetainėje bei Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 7 d.

Tel. Nr. pasiteiravimui: 8 (428) 52 738

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.